English  |  簡体    
   
 
 
國際金屬貿易
總經理 岑啟文先生
副總經理 陳鴻潮先生
副總經理 高良元先生
副總經理 廖斌先生
海外貿易子公司及代表處
上海金屬總經理 顧曙鳴先生
上海倉儲副總經理 張曉東先生
歐洲總經理 Michael SCHMOELZ 先生
商業地產投資
  – 揚州時代廣場
董事長兼總經理 張國建先生
副總經理 吳明明先生
財務部
副財務總監 吳文輝先生
合同單證部
高級經理 梁慧卿女士

 

 © 2020 寶威控股有限公司。版權所有,不得轉載。免責聲明 | Powered by EQS TodayIR